Chào mừng bạn đến với Chợ thông tin Xây dựng Việt Nam.
» Nếu đây là lần đầu tiên bạn tham gia diễn đàn, xin mời bạn xem phần hỏi/đáp để biết cách dùng diễn đàn.
» Để có thể tham gia thảo luận, các bạn phải đăng ký làm thành viên, click vào đây để đăng ký.

Diễn đàn Bài cuối Chủ đề Bài gửi
Cơ quan phát ngôn chính thức của diễn đàn
Người gửi: daothikimngoc
27-11-2012 10:08 AM Tới bài cuối cùng
3 3
Lễ Tân (Đang xem [3])
Cùng nhau xây dựng diễn đàn vững mạnh
Người gửi: nhatanh
Hôm qua 03:21 PM Tới bài cuối cùng
4.359 5.026
Sự Kiện (Đang xem [2])
Nơi tổ chức các sự kiện của diễn đàn
Người gửi: onemorestep005
14-04-2024 03:44 PM Tới bài cuối cùng
4.495 5.031
Diễn đàn Bài cuối Chủ đề Bài gửi
Tin Ngành (Đang xem [3])
Tin tức trong ngành
Người gửi: onemorestep005
14-04-2024 03:27 PM Tới bài cuối cùng
4.317 4.992
Tư Vấn XD (Đang xem [2])
Tư vấn xây nhà, chọn nhà, ....
Người gửi: onemorestep005
14-04-2024 03:49 PM Tới bài cuối cùng
4.644 5.546
Tư Vấn Kiến Trúc (Đang xem [1])
Người gửi: onemorestep005
14-04-2024 04:06 PM Tới bài cuối cùng
5.067 5.808
Tin tức công nghệ xây dựng
Người gửi: onemorestep005
14-04-2024 04:15 PM Tới bài cuối cùng
4.484 5.210
Phong Thủy XD (Đang xem [2])
Phong thủy trong ngành xây dựng
Người gửi: onemorestep005
14-04-2024 03:57 PM Tới bài cuối cùng
4.288 5.200
Trưng bầy các công trình, tác phẩm nổi tiếng
Người gửi: onemorestep005
14-04-2024 03:29 PM Tới bài cuối cùng
4.425 5.169
Diễn đàn Bài cuối Chủ đề Bài gửi
Luật Xây Dựng (Đang xem [2])
Luật, thông tư, quy định,..
Người gửi: onemorestep005
14-04-2024 03:43 PM Tới bài cuối cùng
4.464 5.462
Người gửi: onemorestep005
14-04-2024 03:30 PM Tới bài cuối cùng
4.424 5.112
Báo Giá XD (Đang xem [1])
Người gửi: onemorestep005
14-04-2024 04:17 PM Tới bài cuối cùng
4.344 4.826
Tài Liệu Cho SV (Đang xem [1])
Người gửi: onemorestep005
14-04-2024 03:53 PM Tới bài cuối cùng
4.379 4.891
Tài Liệu Chuyên Ngành (Đang xem [2])
Tài liệu chuyên ngành cho sinh viên
Người gửi: Anh111
Hôm qua 02:26 PM Tới bài cuối cùng
4.368 5.341
Đồ Án - BTL (Đang xem [2])
Tổng hợp đồ án, bài tập lớn
Người gửi: onemorestep005
14-04-2024 04:00 PM Tới bài cuối cùng
4.459 5.156
Tài liệu đặc biệt cho chương trình cao học, thạc sĩ, tiến sĩ,....
Người gửi: onemorestep005
14-04-2024 03:26 PM Tới bài cuối cùng
4.399 4.835
Người gửi: onemorestep005
14-04-2024 03:56 PM Tới bài cuối cùng
4.396 4.815
Tài Liệu Tham Khảo (Đang xem [1])
Tài liệu tham khảo cho sinh viên ngành xây dựng
Người gửi: onemorestep005
14-04-2024 04:18 PM Tới bài cuối cùng
4.337 4.963
Foreign Books (Đang xem [2])
Những cuốn sách nước ngoài bổ ích cho mọi người
Người gửi: onemorestep005
14-04-2024 03:28 PM Tới bài cuối cùng
4.330 4.949
Ngoại ngữ cho ngành xây dựng
Người gửi: onemorestep005
14-04-2024 03:35 PM Tới bài cuối cùng
4.358 4.660
Ebook (Đang xem [1])
Người gửi: onemorestep005
14-04-2024 03:54 PM Tới bài cuối cùng
4.366 5.084
Diễn đàn Bài cuối Chủ đề Bài gửi
CT Dân Dụng (Đang xem [1])
Công trình dân dụng
Người gửi: onemorestep005
14-04-2024 04:24 PM Tới bài cuối cùng
4.629 5.419
Công trình thủy lợi: Thủy lợi, thủy điện, cảng - đường thủy
Người gửi: onemorestep005
14-04-2024 04:23 PM Tới bài cuối cùng
4.312 4.867
CT Giao Thông (Đang xem [1])
Công trình giao thông: cầu đường, v.v..
Người gửi: Anh11
Hôm qua 02:34 PM Tới bài cuối cùng
4.738 5.635
Kỹ Thuật Nền Móng (Đang xem [2])
Các kỹ thuật thi công, xử lý nền móng,...
Người gửi: onemorestep005
14-04-2024 04:21 PM Tới bài cuối cùng
4.380 4.888
Quản Lý Dự Án (Đang xem [5])
Người gửi: onemorestep005
14-04-2024 04:14 PM Tới bài cuối cùng
4.377 4.775
Người gửi: onemorestep005
14-04-2024 04:07 PM Tới bài cuối cùng
4.389 5.247
Chuyên đề vật liệu xây dựng, công nghệ vật liệu mới,....
Người gửi: onemorestep005
14-04-2024 04:19 PM Tới bài cuối cùng
4.638 6.009
Người gửi: onemorestep005
14-04-2024 03:58 PM Tới bài cuối cùng
4.421 5.226
Giải Pháp Kết Cấu (Đang xem [1])
Thảo luận các vấn đề liên quán đến tính toán kết cấu.
Người gửi: Anhba98
Hôm qua 01:24 PM Tới bài cuối cùng
4.290 5.128
Diễn đàn Bài cuối Chủ đề Bài gửi
PM Đồ Họa (Đang xem [2])
Người gửi: onemorestep005
14-04-2024 03:46 PM Tới bài cuối cùng
4.428 5.121
PM Tính Toán (Đang xem [3])
Người gửi: thuanbhb238
Hôm qua 03:54 PM Tới bài cuối cùng
4.353 4.877
Người gửi: onemorestep005
14-04-2024 04:12 PM Tới bài cuối cùng
4.294 4.868
Người gửi: onemorestep005
14-04-2024 04:09 PM Tới bài cuối cùng
4.322 5.069
PM Tổng Hợp (Đang xem [11])
Người gửi: nhatanh
Hôm qua 03:10 PM Tới bài cuối cùng
19.493 30.363
Thủ Thuật (Đang xem [1])
Người gửi: onemorestep005
14-04-2024 03:59 PM Tới bài cuối cùng
4.292 4.782
Máy Tính (Đang xem [2])
Người gửi: onemorestep005
14-04-2024 03:55 PM Tới bài cuối cùng
4.514 5.388
Diễn đàn Bài cuối Chủ đề Bài gửi
Người gửi: onemorestep005
14-04-2024 03:34 PM Tới bài cuối cùng
4.363 5.464
Người gửi: onemorestep005
14-04-2024 04:05 PM Tới bài cuối cùng
4.413 5.438
Người gửi: onemorestep005
14-04-2024 04:22 PM Tới bài cuối cùng
4.395 5.390
Người gửi: onemorestep005
14-04-2024 04:25 PM Tới bài cuối cùng
4.442 6.276
Người gửi: onemorestep005
14-04-2024 04:16 PM Tới bài cuối cùng
4.382 4.971
Người gửi: onemorestep005
14-04-2024 03:48 PM Tới bài cuối cùng
4.356 5.045
CĐXD Số 2, (Đang xem [1])
Người gửi: onemorestep005
14-04-2024 04:20 PM Tới bài cuối cùng
4.315 4.698
Người gửi: onemorestep005
14-04-2024 03:38 PM Tới bài cuối cùng
4.303 4.902
Người gửi: onemorestep005
14-04-2024 03:42 PM Tới bài cuối cùng
4.367 5.092
ĐH Tôn Đức Thắng, (Đang xem [2])
Người gửi: onemorestep005
14-04-2024 03:31 PM Tới bài cuối cùng
4.321 5.060
ĐH Thủy Lợi (Đang xem [1])
Người gửi: onemorestep005
14-04-2024 03:47 PM Tới bài cuối cùng
4.333 5.367
Diễn đàn Bài cuối Chủ đề Bài gửi
Giúp bạn định hướng tương lai của chính mình và chia sẻ kinh nghiệm
Người gửi: onemorestep005
14-04-2024 03:33 PM Tới bài cuối cùng
4.466 5.115
Nơi các ứng viên đăng tìm việc tại các Công Ty tiềm năng
Người gửi: onemorestep005
14-04-2024 04:03 PM Tới bài cuối cùng
4.481 5.488
Giúp Doanh Nghiệp và Thành Viên tìm kiếm cơ hội.
Người gửi: onemorestep005
14-04-2024 03:50 PM Tới bài cuối cùng
4.604 5.283
Diễn đàn Bài cuối Chủ đề Bài gửi
Người gửi: onemorestep005
14-04-2024 04:02 PM Tới bài cuối cùng
4.755 5.920
Kho vật liệu móng nhà (Đang xem [1])
Người gửi: onemorestep005
14-04-2024 04:13 PM Tới bài cuối cùng
4.478 5.153
Kho vật liệu thân nhà (Đang xem [1])
Người gửi: onemorestep005
14-04-2024 04:04 PM Tới bài cuối cùng
4.558 5.503
Người gửi: onemorestep005
14-04-2024 04:26 PM Tới bài cuối cùng
4.755 5.503
Người gửi: onemorestep005
14-04-2024 04:08 PM Tới bài cuối cùng
4.758 6.025
Người gửi: onemorestep005
14-04-2024 03:40 PM Tới bài cuối cùng
4.420 5.309
Người gửi: Them1111
Hôm qua 02:54 PM Tới bài cuối cùng
4.952 6.234
Người gửi: bothembia50d
Hôm qua 03:15 PM Tới bài cuối cùng
5.205 6.685
Diễn đàn Bài cuối Chủ đề Bài gửi
Các quảng cáo, giới thiệu không liên quan đến lĩnh vực xây dựng vui lòng đăng tại đây.
Người gửi: onemorestep005
14-04-2024 03:52 PM Tới bài cuối cùng
33.502 40.209
TÌNH HÌNH DIỄN ĐÀN
Số người đang xem: 127 ( 9 thành viên và 118 khách )
Xem ai đang online
Kỷ lục: 7.431 người đã ghé thăm, ngày 22-02-2024 lúc 06:00 AM.
Thống kê - Chợ thông tin Xây dựng Việt Nam
Thống kê - Chợ thông tin Xây dựng Việt Nam
Chủ đề: 307.500, Bài gửi: 369.871, Thành viên: 91.362 , Thành viên kích hoạt: 6
Chào mừng bạn vbdsdangtin01 mới gia nhập diễn đàn .

Có Bài Mới Có bài mới đăng Chưa Có Bài Mới Chưa có bài mới Diễn đàn bị khóa Diễn đàn đã đóng
SangNhuong.com


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 05:37 AM

Xây dựng bởi SangNhuong.com
© 2008 - 2024 Nhóm phát triển website và thành viên SANGNHUONG.COM.
BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ nội dung bài viết của thành viên.